Noaks ark

Vi sitter i samma båt

Tal vid Kulturministerns presskonferens (2020-11-24) När jag, vid det första utbrottet av den pågående pandemin, för mig själv försökte teckna en bild av en ännu oöverblickbar situation, såg jag framför mig den bibliska bilden…

Läs mer