Påskhälsning 2021

Den globala pandemin har synat våra fantasier om att kunna planera eller kontrollera våra liv, eller få alla livets alla bitar att falla på plats. Istället får vi nu lära oss bemötta en oviss…

Läs mer

Julhälsning 2020

Kära vänner, I kyrkoårets helgade kretslopp närmar vi oss åter Julen, Inkarnationens, Guds människoblivandes, under, och Theofania, den Heliga Treenighetens manifestation i skapelsen. Önskar så att vi, i vanlig ordning, skulle kunna hälsa varandra…

Läs mer

Noaks ark

Vi sitter i samma båt

Tal vid Kulturministerns presskonferens (2020-11-24) När jag, vid det första utbrottet av den pågående pandemin, för mig själv försökte teckna en bild av en ännu oöverblickbar situation, såg jag framför mig den bibliska bilden…

Läs mer