Typika

En typika är en lekmannaledd gudstjänst som firas när man inte kan fira den gudomliga liturgin eftersom att ingen präst är närvarande. Den innehåller många av liturgins icke-eukaristiska delar som till exempel antifonerna, epistelläsningen…

Läs mer

Gudstjänster

Vi har en generell gräns på 50 personer samtidigt, men kräver inte att man registrerar sig i förväg. Våra gudstjänstvärdar kommer att påminna våra gudstjänstbesökare att sprida ut sig i lokalerna, och att använda…

Läs mer

Första besöket

Första gången på en ortodox gudstjänst kan kännas främmande.Vad ska man ha på sig? Hur ska man stå? När ska man sitta? Hur hälsar man på prästen? Utgångspunkten är att man att man inte…

Läs mer