Julhälsning 2020

Kära vänner,

I kyrkoårets helgade kretslopp närmar vi oss åter Julen, Inkarnationens, Guds människoblivandes, under, och Theofania, den Heliga Treenighetens manifestation i skapelsen. Önskar så att vi, i vanlig ordning, skulle kunna hälsa varandra välkomna till dessa festers firande i våra olika kyrkor; att vi där skulle mötas i gemensam glädje över jordens möte med himmelen. Innevarande år har, dock, varit väldigt ovanligt. Den tilltagande pandemiska smittspridningen stänger åter samhällen och manar världens folk och nationer till solidarisk samverkan, för att med gemensamma ansträngningar, uppoffringar, böner, bidra till att lindra smittans följder.

I likhet med Påskens uppståndelsemysterium, som i våras inte kunde firas i våra församlingskyrkor, tycks våra hem bli de många små kyrkor, där även det nyfödda Kristusbarnet skall mottas och finna sin viloplats; den plats där den treenige Guden skall uppenbara sig, så som Han uppenbarade sig på Jordan. Vill uppmana och uppmuntra vårt prästerskap och andra ansvariga inom våra lokala församlingssammanhang att bidra till detta, genom att, efter förmåga och möjlighet, delge sina medlemmar festernas texter, böner, elektroniskt eller digitalt; att hålla kontakten, i synnerhet med dem som lever ensamma, att uppmuntra och stödja. Står även själv till förfogande för alla som vill höra av sig med undringar kring tiden vi befinner oss i, vår kyrkogemenskaps framtid, eller bara för att samtala.

Herrens år 2020 börjar närma sig sitt slut. Vårt hopp och vår tro är att vi snart skall kunna ”leva som vanligt”, och se tillbaka på 2020 som ”det ovanliga året”; ett år som vi förra året, vid den här tiden, inte ens kunde ana. Med ett längre historiskt perspektiv, kanhända det utgående året, dock, inte ens blir så ovanligt. För exakt ett sekel sedan klingade en annan svår pandemi av. Den så kallade ”spanska sjukan” hade tagit vid, där ett vansinnets världskrig höll på att ta slut, och under två år skördat uppskattningsvis över 50 miljoner offer; detta efter Första världskrigets över 20 miljoner offer. Vi människor har en benägenhet att glömma, kanske som en slags självbevarelsedrift. Viktigt – när vi återgår till ”det vanliga” – är att bära med oss viktiga erfarenheter från ”det ovanliga året”, något som jag försökt ge uttryck för i vid en presskonferens med religiösa företrädare, till vilket vårt lands kulturminister inbjöd, och som jag delar med er, tillsammans med denna hälsning.

Önskar er en välsignad Kristi Födelse och ett Gott nytt Herrens år 2021.

f Misha Jaksic, inför Kristi Födelses fest 2020