Hösten 2021 : Kurser och bildning i Ortodox Tro och Liv

Under åren har många inom våra församlingar, medlemmar, gäster och andra som är intresserade av Ortodox tro och liv, hört av sig och uttryckt en önskan om att fördjupa sig i olika frågor som rör kyrkans tro och lära. Jag vill därför informera om bildningsverksamhet som vi har varit med och format genom Sankt Ignatios Folkhögskola (det Ortodoxa kyrkornas gemensamma folkhögskola i Sverige) som försöker svara mot dessa behov och denna efterfråga.
 
Till hösten börjar en serie kurser som är framtagna för personer som gärna vill delta i Ortodox bildning, men som inte alltid har möjlighet att avsätta mycket tid eller överlåta sig till mera intensiva studier, pga. jobb och andra angelägenheter.

Ramverket Orthodox Faith and Life har som mål är att fungera som en långsiktig, flexibel och hållbar utbildningsmöjlighet som man lättare ska kunna integrera i livet. Den består av fyra kurser som vardera går på 25% studietakt över en hel termin, och tillsammans sträcker sig över ett eller två år, beroende på om man vill läsa en eller två kurser parallellt. Kurserna ges både som Folkhögskolekurser och som Högskolekurser (man väljer den ena eller den andra ingången). Fokus på Folkhögskolevarianten ligger på delaktighet och diskussion, där man med fördel kan bilda lokala samtalsgrupper på både svenska och engelska som komplement till undervisningen. Om man vill läsa kurserna som högskolekurser innebär det mer läsning av litteratur, samt examinationer så som PM, tentamen eller seminarier. Innehållet är gemensamt, och om man läser kurserna som Folkhögskolekurser tar man fortfarande del av de gemensamma föreläsningarna, men har inte samma krav på inlämningar, läsning eller examination, utan fokuserar mer på delaktighet i samtal.

Föreläsningarna och litteraturen är på engelska, men samtalsgrupper kan som sagt bildas på svenska. Kurserna kommer att ges online, men deltagare som bor på samma ort uppmuntras träffas för gemensamma diskussioner.
 
Nedan finner ni länk till kurssidan på Sankt Ignatios hemsida där ni kan läsa mer om de enskilda kurserna samt hur man anmäler sig. Länken landar direkt på sidan med Folkhögskolevarianten. Högskolevarianten kan man söka direkt på www.antagning.se där man hittar kurserna under Enskilda Högskolan Stockholm (EHS).
 
https://www.sanktignatios.org/sv/life-and-faith-of-the-orthodox-traditions/
 
Med vänlig hälsning,
f Serafim Smensgård