Påskdagens liturgi i Uppsala Domkyrka!

Påskdagens liturgi (24 april) har jag glädjen att meddela att vi som församling är inbjudna att medverka i en historisk händelse.

Svenska Kyrkans Ärkebiskop har upplåtit Uppsala domkyrka för firande av Ortodox påskdagsliturgi för Ukrainska troende som är på flykt, och för andra Ortodoxa som genom sin närvaro vill visa sitt stöd för det Ukrainska folket.

Gudstjänsten kommer att ledas av Fr. Cyril Hovorun, professor i Internationella Relationer på Sankt Ignatios Akademi, och före detta chef för externa relationer i Ukrainska Ortodoxa Kyrkan (Moskva Patriarkatet).

Vi som församling är medbjudna för att sörja för praktiska liturgiska aspekter av gudstjänster, samt bidra med inslag av sång och läsning på svenska. Direkt efter Gudstjänsten blir det välsignelse av påskmat utanför domkyrkan. Sedan hälsar Svenska Kyrkans Ärkebiskop de närvarande välkomna, och Svenska Kyrkan bjuder på fika inne i församlingshemmet, där man även kan förtära (egen) medtagen påskmat. Fika lokalen rymmer ca 100 personer åt gången.

Jag vill uppmana alla som har möjlighet att ansluta sig till denna historiska händelse, då (mig veterligen) en Ortodox liturgi aldrig tidigare firats i denna Sveriges främsta katedral!

Kl. 08:30 liturgi på svenska, ukrainska och kyrkoslaviska
Kl. 10:00 välsignelse av påskmat

Väl mötta till liturgi!
I Kristus,

Fr. Serafim